Filtri ˆ

Gáspár Nagy Memorial House

Thumbnail
The collection commemorates the life and oeuvre of the deeply religious Catholic poet of peasant origin, Gáspár Nagy. His works were repeatedly subject to censorship from the 1970s on, and he became a significant figure of the opposition by the 1980s.

Lokacija

Jezici

  • mađarski

Naziv zbirke 

  • Gáspár Nagy Memorial House

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

  • fotografije: 10-99
  • ostala umjetnička djela (koja se ne mogu svrstati u druge kategorije filtra kao što su slike, skulpture, grafike, itd.): 10-99
  • rukopisi (osobni dokumenti, dnevnici, bilješke, pisma, skice itd.): 0-9

Dionici u zbirci 

Datum osnivanja

  • 2013

Mjesto osnivanja

Stvaratelji sadržaja

Sakupljači

Vrsta  pristupa

  • potpuno otvoren za javnost

Autor ove stranice

  • Scheibner, Tamás

Bibliografija

"A Nagy Gáspár-emlékház avatása Bérbaltaváron." Magyar Művészeti Akadémia (MMA) [Hungarian Academy of Arts]. Last modified October 7, 2013. https://youtu.be/fw_sMOzSo6I.

"Átadták Nagy Gáspár költő szülőházát." Magyar Művészeti Akadémia (MMA) [Hungarian Academy of Arts]. Last modified October 3, 2013. http://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-/event/10180/atadtak-nagy-gaspar-kolto-szulohazat.

Görömbei, András. Nagy Gáspár. Pozsony: Kalligram, 2004.

Kiss, Gy. Csaba. "A zóna ideje, avagy közép-európai emlékezetalakzatok." In Nagy Gáspár-emlékkonferencia: 2012. május 17, 15-22. [Budapest]: Magyar Művészeti Akadémia, 2013.

Vasy, Géza. "Szaltószabadság." In Nagy Gáspár-emlékkonferencia: 2012. május 17, 15-22. [Budapest]: Magyar Művészeti Akadémia, 2013.

Pécsi, Györgyi, Szabó, Márta, interview by , May 19, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2017-12-01 09:58:49