Filtri ˆ

Preuzimanje dokumenata o akciji Tuškanac od strane Hrvatskoga državnog arhiva. (2015.)

Zbirka dokumenata Službe državne sigurnosti za Hrvatsku o operativnoj akciji „Tuškanac“, službeno je preuzeta u Hrvatski državni arhiv u Zagrebu od Sigurnosno-obavještajne agencije RH 2015. godine. Riječ je o jednoj od niza operativnih akcija koje je ta Služba provodila protiv sudionika Hrvatskoga proljeća, nacionalnoga pokreta čija su bitna sastavnica bili i reformistički zahtjevi studenata.  

Lokacija

Početna godina ključnog događaja 

  • 2015

Dokumenti o ključnom događaju  

  • Zapisnik o primopredaji između Hrvatskoga državnog arhiva i Sigurnosno-obavještajne agencije RH. (2015.)

Autor ove stranice

2018-09-17 10:53:26