Filtri ˆ

Zbirka Zvonimira Kulundžića

Registratori s objavljenim člancima Zvonimira Kulundžića i njegova knjiga Tragedija hrvatske historiografije u Državnom arhivu u Osijeku (15_3_2017) Kulundžićevi rukopisi u kutiji (15. 3. 2017.) Katalog Kulundžićeve knjižnice i njegov pisaći stroj (15. 3. 2017.) Knjižnica Zvonimira Kulundžića u podrumu Državnog arhiv u Osijeku (15. 3. 2017.) Portret Zvonimira Kulundžića (autor nepoznat)

Lokacija

Jezici

 • hrvatski

Naziv zbirke 

 • Zbirka Zvonimira Kulundžića

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

 • glazbene snimke: 10-99
 • grafike: 0-9
 • namještaj: 0-9
 • ostalo: nepoznata količina
 • publikacije (knjige, novine, članci, novinski isječci): 1000-
 • rukopisi (osobni dokumenti, dnevnici, bilješke, pisma, skice itd.): nepoznata količina
 • skulpture: 0-9
 • slike: 0-9

Dionici u zbirci 

 • Kušen, Dražen

Zemljopisni  opseg zbirke

 • međunarodni

Datum osnivanja

 • 1947

Mjesto osnivanja

Stvaratelji sadržaja

Važni događaji iz povijesti zbirke

Vrsta  pristupa

 • zatvoreno za javnost

Publikacije o zbirci

 • Zbirka nema objavljenih publikacija.

Autor ove stranice

 • Mihaljević, Josip

Bibliografija

Arhinet. “Državni arhiv u Osijeku“ (State Archives in Osijek). Accessed 19 May 2017. http://arhinet.arhiv.hr/details.aspx?ItemId=4_37.

Bićanić, Nikola. „Novi poticaji i otkrića Zvonimira Kulundžića“ (New inspirations and discoveries by Zvonimir Kulundžić). Crkva u svijetu 23 (1988), no.2: 185-190.

Croatian Radio-Television . “TV kalendar, 16.01.2016.” [television programme]. Accessed 15 May 2017.  https://www.youtube.com/watch?v=uawaNwXJGY.

Croatian Radio-Television, Croatian Television - Channel 3. “Srdačno vaši: Zvonimir Kulundžić (1992)” [television programme]. Aired on 6 April 2016.

Franjčić, Josipa. “Kulundžić, Zvonimir”, Hrvatski biografski leksikon. Accessed 13 March 2017. http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=11209.

Jambešić Kirin, Renata. „O zaboravljenim neugodnostima hrvatske historiografije: Zvonimir Kulundžić i neka nova sporenja“ (On the forgotten unpleasantries in Croatian historiography: Zvonimir Kulundžić and some new disputes). In: Biti, Vladimir, and Nenad Ivić. Prošla sadašnjost: znakovi povijesti u hrvatskoj (Past Present: Signs of History in Croatia), pp. 13-51.Zagreb: Naklada MD, 2003.

Kulundžić, Zvonimir. Knjiga o knjizi (The Book About the Book). Zagreb: Školska knjiga, 1951.

Kulundžić, Zvonimir. Kosinj: kolijevka štamparstva slavenskoga juga (Kosinj: The Cradle of the South Slavic Typography. Zagreb: [self-published], 1960.

Kulundžić, Zvonimir. Odgonetavanje zagonetke Rakovica (Unravelling the Rakovica Engima). Zagreb: Multigraf, 1994.

Kulundžić, Zvonimir. Politika i korupcija u kraljevskoj Jugoslaviji (Politics and Corruption in Royal Yugoslavia). Zagreb: Stvarnost, 1968.

Kulundžić, Zvonimir. Razgovor neugodni naroda književnoga (Unpleasant Discussion of Literary People). Zagreb: [self-published], 1952.

Kulundžić, Zvonimir. Ta rič Hrvacka starinska naša draga... ča zvoni kroz stolića: rasprave iz starije hrvatske književnosti od Marulića do Matoša (Our Beloved Old Croatian Word… That Resounds Through the Centuries: Discourses on the Old Croatian Literature from Marulić to Matoš). Zagreb: [self-published], 1977.

Kulundžić, Zvonimir. Tajne i kompleksi Miroslava Krleže: koje su ključ za razumijevanje pretežnog dijela njegova opusa  [Secrets and Complexes of Miroslav Krleža Which are the Key to Understanding the Overwhelming Majority of His Works], 2nd edition. Ljubljana / Zagreb: [self-published], 1988.

Kulundžić, Zvonimir. Tragedija hrvatske historiografije: o falsifikatorima, birokratima, negatorima, itd... itd... hrvatske povijesti (The Tragedy of Croatian Historiography: On the Forgers, Bureaucrats, Deniers, etc. ... etc. ... of Croatian History). Zagreb: [self-published], 1970.

“Kulundžić, Zvonimir”, Hrvatska enciklopedija. Accessed 13 March 2017. http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=34582.

State Archives in Osijek. “Financijsko izvješće za 2016. godinu” (Financial Statements for 2016). Accessed 13 June 2017. https://www.dao.hr/dokumenti/Fin_izvj_2016.pdf.

State Archives in Osijek, „Izvješće o preuzimanju knjiga i rukopisa pokojnog Zvonimira Kulundžića“ (Protocol on the assumption of the books and manuscripts belonging to the late Zvonimir Kulundžić), 31 May 2000.

State Archives in Osijek. “Povijest arhiva.” Accessed 13 March 2017. http://www.arhiv.hr/en/Home/index.htm.
Šidak, Jaroslav. „Sračunata taktika dezinformacija i prešućivanja“ (The calculated tactics of disinformation). Vjesnik, 31. 3. 1970.

Vaupotić, Miroslav. „Quercus Croaticus: O životu i djelu Zvonimira Kulundžića“ (Croatian Oak: About the Life and Work of Zvonimir Kulundžić). In: Ta rič Hrvacka starinska naša draga... ča zvoni kroz stolića: rasprave iz starije hrvatske književnosti od Marulića do Matoša (Our Beloved Old Croatian Word… That Resounds Through the Centuries: Discourses on the Old Croatian Literature from Marulić to Matoš), pp. 649-726. Zagreb: [self-published], 1977.

„Žestok polemičar i neumorni istraživač“ (Strong polemic and tireless researcher), Vjesnik, 29 January 2012.

Kušen, Dražen , interview by Mihaljević, Josip, March 15, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 17:43:07