Filtri ˆ

Filmska zbirka Nikše Fulgosija

Zbirka filmova Nikše Fulgosija u Hrvatskoj kinoteci u Zagrebu.

Lokacija

Jezici

  • hrvatski

Mrežna stranica

Naziv zbirke 

  • Filmski opus Nikše Fulgosija

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

  • film: 100-499
  • siva literatura (uobičajena arhivska građa poput brošura, biltena, letaka, izvješća, obavještajnih dosjea, zapisa, radnih dokumenata, zapisnika sa sastanka): 0-9

Imatelji  

Vlasnici 

Dionici u zbirci 

  • Burić, Mladen

Zemljopisni  opseg zbirke

  • nacionalni

Osnivači

Datum osnivanja

  • 1979

Mjesto osnivanja

Stvaratelji sadržaja

Sakupljači

Vrsta  pristupa

  • potpuno otvoren za javnost

Autor ove stranice

  • Bing, Albert

Bibliografija

"24. DHF Donosi Retrospektivu Filmova Nikše Fulgosija" ("24th DHF Brings Retrospective Films by Nikša Fulgosi"). Dokumentarni.net. January 26, 2017. Accessed 13, 2018. https://www.dokumentarni.net/2015/04/14/retrospektiva-nikse-fulgosija-na-24-dhf-u/.

"Bogat i zanimljiv filmski tjedan za tuškanačku publiku" ("A rich and interesting movie week for audiences at Tuškanac."). Moj Film - Hrvatski Filmski Portal. Accessed August 13, 2018. https://www.moj-film.hr/novosti/pregled/nagrade-i-dogadjanja/bogat-i-zanimljiv-filmski-tjedan-za-tuskanacku-publiku/.

"Borac protiv seksualne zatucanosti - XXZ Portal" ("A fight against sexual obscurity – XXZ Portal"). XXZ Magazin - Regionalni Portal. Accessed August 13, 2018. https://www.xxzmagazin.com/borac-protiv-seksualne-zatucanosti.

"Četiri dokumentarca na HRT-u kao uvod u 24. DHF" ("Four Documentaries on HRT as an Introduction to the 24th DHF"). Dokumentarni.net. Accessed August 13, 2018. https://www.dokumentarni.net/2015/04/18/cetiri-dokumentarca-na-hrt-u-kao-uvod-u-24-dhf/.

Fabris, Martina. "Analiza suvremene hrvatske kinematografije." Repozitorij Sveučilišta u Rijeci. Accessed August 13, 2018. https://www.unirepository.svkri.uniri.hr/islandora/object/ffri%3A534/datastream/PDF/view.

"Filmski četvrtak u HDA: Nikša Fulgosi - Sigurnost u prometu" ("Movie Thursday at the Croatian State Archives: Nikša Fulgosi - Traffic Safety"). Havc.hr, November 15, 2017. Accessed August 13, 2018. https://www.havc.hr/infocentar/novosti/filmski-cetvrtak-u-hda-niksa-fulgosi-sigurnost-u-prometu.

"Fulgosi, autor prve serije o seksu izlazi iz bunkera!" ("Fulgosi, creator of the first series about sex is leaving from the vault"). Zagrebački List, May 30, 2017. Accessed August 13, 2018. https://www.zagrebacki.hr/2017/05/30/fulgosi-autor-prve-serije-seksu-izlazi-iz-bunkera/.

Fulgosi, Nikša. "100 ljepotica na dan" ("One Hundred Beauties per Day"). YouTube. Accessed August 13, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=vKVD9OIUAaU.

"Fulgosi, Nikša.“ Hrvatska Enciklopedija. Accessed August 13, 2018. http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=20813.

"Fulgosi, Nikša.“ Leksikon Radija i Televizije. HRT. Accessed August 13, 2018. https://obljetnica.hrt.hr/leksikon/f/fulgosi-niksa/.
Galić, Mirko (ed.). Leksikon radija i televizije (Lexicon of Radio and Television), 2nd edition. Zagreb: Hrvatska radiotelevizija; Naklada Ljevak, 2016.

"Hrvatski filmski arhiv (Hrvatska kinoteka)" ("Croatian Film Archives"). Hrvatski državni arhiv. Accessed August 13, 2018.http://zagreb.arhiv.hr/hr/hda/fs-ovi/kinoteka.htm.

Ilić, Momčilo (ed.). Filmografija jugoslovenskog filma 1945.-1965. (Filmography of Yugoslav Film). Beograd: Institut za film, 1970.

„Kino Katarina: Visconti - Fulgosi – Buhin" ("Cinema Katarina: Visconti - Fulgosi – Buhin"). Regionalexpress.hr. Accessed August 13, 2018. http://www.regionalexpress.hr/site/more/kino-katarina-visconti-fulgosi-buhin.

Luketić, Željko. "Nikša Fulgosi: Ljubavni Jadi Pepeka Gumbasa i Marijete Buble ili kako smo preživjeli seksualni odgoj bez intervencije Ustavnog suda." ("Nikša Fulgosi: The Romantic Problems of Pepek Gumbas and Marijeta Buble or how we survived sexual upbringing without the intervention of the Constitutional Court"). Academia.edu. Accessed August 13, 2018.https://www.academia.edu/8041653/NIK%C5%A0A_FULGOSI_Ljubavni_jadi_Pepeka_Gumbasa_i_Marijete_Buble_ili_kako_smo_pre%C5%BEivjeli_seksualni_odgoj_bez_intervencije_Ustavnog_suda.

"Ljubavni jadi Pepeka Gumbasa i Marijete Buble (11. Dio)" ("The Romantic Problems of Pepek Gumbas and Marijeta Buble (Part 11)"). YouTube. Accessed August 13, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=OdwohmR3Agk.

"Priča o legendarnom televizijskom osobenjaku: Čovjek koji je učio Jugoslavene seksu." ("The Story about Legendary Television Creator: The Man Who Taught the Yugoslavs About Sex.") Jutarnji.hr. Accessed August 13, 2018. https://www.jutarnji.hr/vijesti/prica-o-legendarnom-televizijskom-osobenjaku-covjek-koji-je-ucio-jugoslavene-seksu/563482/.

"Tko je taj Nikša Fulgosi?" (Who is that Nikša Fulgosi?)(2014). YouTube. Accessed August 13, 2018.https://www.youtube.com/watch?v=w3alNV9kuSs.

Škrabalo, Ivo. 101 godina filma u Hrvatskoj: 1896. – 1997.: Pregled povijesti hrvatske kinematografije (101 Years of Film in Croatia – 1986 – 1997 - Overview of the History of Croatian Cinematography). Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1998.

Vek, N. "Retrospektiva Nikše Fulgosija na danima hrvatskog filma" ("Nikša Fulgosi Retrospective on Croatian Film Days"). Glas Slavonije, April 4, 2015. Accessed August 13, 2018. http://www.glas-slavonije.hr/266531/9/Retrospektiva-Nikse-Fulgosija-na-Danima-hrvatskog-filma.

 

Burić, Mladen, interview by Bing, Albert , September 26, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-17 18:50:17