Filtri ˆ

Šavrda, Jaromír. The Prisoner No. 1260, 1982. Manuscript

Jaromír Šavrda, The Prisoner No. 1260, 1982

Lokacija

Jezici

  • češki

Stvaratelj

Godina stvaranja

  • 1982

Izvor  

  • Ostrava City Archives

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Kůželová, Michaela

Bibliografija

ÚČL AV ČR. 2006. “Slovník české literatury po roce 1945: Jaromír Šavrda.” Last modified November 29. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1133.

Moderni-Dejiny.cz. 2012. “Jaromír Šavrda – Svědomí Ostravy.” Last modified March 6. http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/jaromir-savrda-svedomi-ostravy/.

Málková, Iva. 2017. Jaromír Šavrda: tvůrce v zástupu i v opozici. Praha: Pulchra.

2018-12-11 22:17:35