Filtri ˆ

Zbirka Nikole Čolaka

Nikola Čolak na Piazza del Santo ispred bazilike sv. Antuna u Padovi u rujnu 1966. nakon odlaska u emigraciju. Dio arhivskih kutija iz zbirke Nikole Čolaka u Velikoj čitaonici Hrvatskoga državnog arhiva.

Lokacija

Jezici

 • hrvatski

Naziv zbirke 

 • Osobni arhivski fond Nikola Čolak

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

 • publikacije (knjige, novine, članci, novinski isječci): 1000-
 • rukopisi (osobni dokumenti, dnevnici, bilješke, pisma, skice itd.): 1000-

Dionici u zbirci 

Zemljopisni  opseg zbirke

 • međunarodni

Osnivači

Datum osnivanja

 • 1966

Mjesto osnivanja

Stvaratelji sadržaja

Sakupljači

Vrsta  pristupa

 • djelomično zatvoreno za javnost

Autor ove stranice

 • Kljaić, Stipe

Bibliografija

 1. Čolak, Nikola. Iza bodljikave žice: svjedočanstvo o životu Hrvatske u srbokomunističkoj Jugoslaviji, sestrama i braći, Hrvaticama i Hrvatima žrtvama srbokomunističke invazije Hrvatske (Behind a barbed wire: a testimony about the life of Croatia in Serbo-Communist Yugoslavia, to Croatian brothers and sisters, victims of the Serbo-Communist invasion of Croatia). Padua: Nikola Čolak, 1977.
 2. Čolak, Nicola. La jugoslavia comunista: Fra il dissenso dell'intellighenzia e il diritto di stato della Croazia (Communist Yugoslavia: between the dissent of intellectuals and the state-right of Croatia. Venice: Centro di Studi Storici Croati, 1979.
 3. Čolak, Nikola. Personal Papers (boxes 116, 117, 118, 119, 120, 173, 189, 190, 191). HR-HDA-1946, Croatian State Archives. Zagreb.
 4. Čoralić, Lovorka. "In memoriam Nikola Čolak (1914.-1996.)." Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 29 (1996), 412-413. http://hrcak.srce.hr/50175 (accessed on 20 June 2017)
 5. Vidović, Mirko. Kako je nastao pokret nezavisnih intelektualaca u Zadru: testament disidentske generacije (How was the movement of independent intellectuals launched in Zadar: a testament of a dissident generation). Zagreb: Škorpion d.o.o., 2013.

Bosnar, Marijan , interview by Kljaić, Stipe , November 15, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

Podhraški Čižmek, Zrinka , interview by , February 07, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 17:40:35