Filtri ˆ

Srpsko kulturno društvo 'Prosvjeta'

Thumbnail

Zbirka SKD “Prosvjeta” prezentira ulogu najjačeg kulturno-prosvjetnog društva Srba u Hrvatskoj.  Društvo je osim afirmaciji srpske kulture i tradicije težilo i političkom jačanju srpskog naroda u SRH. Zbog toga je njegovo djelovanje okarakterizirano protivnom režimu, društvo je najprije marginalizirano te je potom i ukinuto.

Lokacija

Jezici

  • hrvatski
  • srpski

Naziv zbirke 

  • HR-HDA-640. Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” (1944. – 1980.)

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

  • publikacije (knjige, novine, članci, novinski isječci): nepoznata količina
  • rukopisi (osobni dokumenti, dnevnici, bilješke, pisma, skice itd.): nepoznata količina

Dionici u zbirci 

Datum osnivanja

  • 1944

Mjesto osnivanja

Vrsta  pristupa

  • djelomično zatvoreno za javnost

Bibliografija

Bilandžić, Dušan. Hrvatska moderna povijest, Zagreb: Golden marketing 1999.

HR-HDA-1220. Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske, Politbiro CK SKH

HR-HDA-1231. Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske

HR-HDA-640. Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta"

Moačanin, Fedor. "Muzej Srba u Hrvatskoj." Historijski zbornik 1-4 (1948), 217.-221.

Petranović, Branko. Historija Jugoslavije 1918.-1988., treća knjiga, Socijalistička Jugoslavija 1945.-1988. Beograd: Nolit, 1988.

Radelić, Zdenko. Hrvatska u Jugoslaviji 1945. – 1991. od zajedništva do razlaza, Zagreb: Hrvatski institut za povijest [etc.], 2006.

Roksandić, Drago. Srbi u Hrvatskoj. Od 15. stoljeća do naših dana. Zagreb: Vjesnik, 1991.

Sirotković, Hodimir, editor. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske. Zbornik dokumenata 1943. Zagreb: Institut za historiju radničkog pokreta, 1964.

Sirotković, Hodimir, editor. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske. Zbornik dokumenata 1944. Zagreb: Institut za historiju radničkog pokreta, 1970.

Spehnjak, Katarina. "Prilog istraživanju Srpskog kulturno-prosvjetnog društva "Prosvjeta" 1945.-1950." Časopis za suvremenu povijest  1-2, no. 22 (1990), 111–129.

Spehnjak, Katarina. Javnost i propaganda: Narodna fronta u politici i kulturi Hrvatske 1945 – 1962. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2002.

Šarić, Tatjana, Vojnović, Branislava, Records inventory, HR-HDA-640 SKD "Prosvjeta", Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2014.

Šarić, Tatjana. „Kulturna politika vlasti u NRH – primjer Matice Hrvatske 1945. – 1952.”. Master's thesis, Sveučilište u Zagrebu, 2008.

Šarić, Tatjana. „Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta" u socijalizmu – prilog uz sedamdesetu godišnjicu osnutka”. Arhivski vjesnik no. 57 (2014), 307.-331.

Škiljan, Filip. „Djelovanje SKD "Prosvjeta" od 1944. do 1971. godine“, in:  Međunarodni znanstveni skup Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku : zbornik radova, editor Gavrilović, Darko, Sremska Kamenica, 2009. 49.-60.

Škiljan, Filip. „Kongres Srba u Hrvatskoj u rujnu 1945. godine,” in: Nacije, države i dijaspora na prostoru bivše Jugoslavije: zbornik radova, ur. Gavrilović, Darko  Sremska Kamenica, 2009.

Višnjić, Čedomir. Partizansko ljetovanje: Hrvatska i Srbi 1945. – 1950. Zagreb: Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", 2003.

Vojnović, Branislava, organizer. Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945. – 1952., svezak II. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006.

2020-03-04 11:20:41