Filtri ˆ

Komisija za ideološko-politički rad Narodne omladine Hrvatske (1945.-1962.)

Naslovnica filmskog časopisa Filmski vjesnik, koji je bio kritiziran od strane režima. Plakat za film Buntovnik bez razloga (1955.) s Jamesom Deanom u glavnoj ulozi, čiji je utjecaj kritizirala Ideološka komisija čak prije njegova prikazivanja u Jugoslaviji. Plakat za film Bal na vodi (1944.), čiji je utjecaj kritizirala Ideološka komisija.

Lokacija

Jezici

 • hrvatski

Naziv zbirke 

 • Komisija za ideološko-politički rad Narodne omladine Hrvatske (1945.-1962.)

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

 • publikacije (knjige, novine, članci, novinski isječci): 10-99
 • rukopisi (osobni dokumenti, dnevnici, bilješke, pisma, skice itd.): 1000-

Datum osnivanja

 • 1945

Mjesto osnivanja

Stvaratelji sadržaja

Vrsta  pristupa

 • potpuno otvoren za javnost

Autor ove stranice

 • Šarić, Tatjana

Bibliografija

 1. Akmadža, Miroslav. Katolička crkva u Hrvatskoj i komunistički režim 1945 – 1966. (The Catholic Church in Croatia and the Communist Regime 1945-1966.) Rijeka: Otokar Keršovani, 2004.
 2. Banac, Ivo. Sa Staljinom protiv Tita: informbiroovski rascjepi u jugoslavenskom komunističkom pokretu (With Stalin Against. Tito: Cominformist Splits in Yugoslav Communism). Zagreb: Globus, 1990.
 3. Bilandžić, Dušan. Hrvatska moderna povijest (Modern Croatian history). Zagreb: Golden marketing, 1999.
 4. Boeckh, Katrin. “Vjerski progoni u Jugoslaviji 1944. – 1953.: staljinizam u titoizmu” (Religious Persecution in Yugoslavia 1944-1953: Stalinism in Titoism). Časopis za suvremenu povijest 38 (2006), no. 2: 403–431.
 5. Dimić, Ljubodrag. Agitprop kultura. Agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji (Agitprop culture. The Agitprop phase of cultural policy in Serbia). Belgrade: Izdavačka radna organizacija „Rad”, 1988.
 6. Dobrivojević, Ivana. “Između ideologije i pop-kulture. Život omladine u FNRJ 1945. – 1955.” (Between ideology and pop culture. Youth life in the FPRY 1945-1955.). Istorija 20. veka, 1(2010): 127–135.
 7. Goldstein, Ivo. Hrvatska povijest 1918. – 2008. (Croatian history 1918-2008.). Zagreb: Europapress holding, Novi Liber, 2008.
 8. HR-HDA-1231. Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske 1943. – 1990. (HR-HDA- 1231. The Republic Conference of the Alliance of Socialist Youth of Croatia, 1943-1990)
 9. Jukić, Marijana. Sumarni inventar fonda HR-HDA-1231 Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske 1943. – 1991. (Fund inventory of the Republic Conference of the Alliance of Socialist Youth of Croatia, 1943-1991) interno izdanje HDA, 2011.
 10. Julius, Stevo. Ni crven ni mrtav: odrastanje u bivšoj Jugoslaviji za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata (Neither red nor dead: growing up in the former Yugoslavia during and after the Second World War). Zagreb: Durieux, 2005.
 11. Kašić, Biljana. “Idejna strujanja u Hrvatskoj 1948. – 1952.” (Conceptual streams in Croatia 1948–1952). Časopis za suvremenu povijest, 25 (1993) 1: 101–123.
 12. Knezović, Zlata. “Boljševizacija i ideologizacija hrvatske kulture i umjetnosti” (Bolshevisation and ideologisation of Croatian culture and art). Časopis za suvremenu povijest, 26 (1994) 1: 47–63.
 13. Kotek, Joël. “Youth Organizations as a Battlefield in the Cold War”. In: The Cultural Cold War in Western Europe. New York: Frank Cass & Co., 2005.
 14. Krišto, Jure. Katolička crkva u totalitarizmu 1945. – 1990: razmatranja o Crkvi u Hrvatskoj pod komunizmom (The Catholic Church in Totalitarianism 1945-1990: Reflections on the Church in Croatia under Communism). Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1997.
 15. Radelić, Zdenko. Hrvatska u Jugoslaviji 1945. – 1991. od zajedništva do razlaza (Croatia in Yugoslavia 1945-1991. from union to dissolution). Zagreb: Hrvatski institut za povijest [etc.], 2006.
 16. Spehnjak, Katarina. Javnost i propaganda: Narodna fronta u politici i kulturi Hrvatske 1945 – 1962. (Publicity and Propaganda: The National Front in the Politics and Culture of Croatia 1945-1962). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2002.
 17. Šarić Tatjana. “Položaj i uloga omladine i omladinskih organizacija u FH / NRH 1945. – 1954.“ (The Position and Role of the Youth And Youth Organizations in Federal Croatia/People's Republic of Croatia 1945-1954). Doctoral dissertation, University of Zagreb, 2011.

2020-03-04 15:42:34