Filtri ˆ

Zbirka Jere Jareba

The Jere Jareb Collection at the Croatian Institute of History (2017).

Lokacija

Jezici

 • engleski
 • hrvatski
 • njemački
 • slovenski
 • talijanski

Naziv zbirke 

 • Zbirka Jere Jareba

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

 • publikacije (knjige, novine, članci, novinski isječci): 1000-
 • siva literatura (uobičajena arhivska građa poput brošura, biltena, letaka, izvješća, obavještajnih dosjea, zapisa, radnih dokumenata, zapisnika sa sastanka): 100-499

Dionici u zbirci 

 • Jurčić, Martina

Zemljopisni  opseg zbirke

 • dijaspora

Osnivači

Datum osnivanja

 • 1952

Mjesto osnivanja

Sakupljači

Vrsta  pristupa

 • posjete po dogovoru

Autor ove stranice

 • Mihaljević, Josip

Bibliografija

Blažeković, Milan. 1996. Bio-bibliografski leksikon suradnika Hrvatske revije (Bio-bibliographical lexicon of the Hrvatska revija magazine contributors). Zagreb: Školske novine-Pergamena.

Ćorić, Šimun Šito [Boris Katich]. 1983. So speak Croatian dissidents: Marko Veselica, Vlado Gotovac, Franjo Tudjman, Petar Šegedin, Ivan Z. Čičak, Ivan Supek, Zlatko Tomičić. Norval (Toronto): ZIRAL.

Jareb,  Jere. 1960. Pola stoljeća hrvatske politike: povodom Mačekove autobiografije (One-Half Century of Croatian Politics. On the Occasion of Maček's Autobiography). Buenos Aires: Knjižnica Hrvatske revije.

Jareb,  Jere. 1982. Političke uspomene i rad dra Branimira Jelića (Political Memories and Work of Dr. Branimir Jelić). Cleveland: M. Šamija (Chicago: Hrvatska franjevačka tiskara).

Jareb,  Jere. 1997. Zlato i novac Nezavisne Države Hrvatske izneseni u inozemstvo 1944. i 1945.: dokumentarni prikaz (Gold and money of the Independent State of Croatia taken abroad in 1944 and 1945: Documents). Zagreb: Hrvatski institut za povijest; Dom i svijet.

Jareb,  Jere. 2001. Državno gospodarstveno povjerenstvo Nezavisne Države Hrvatske od kolovoza 1941. do travnja 1945.: dokumentarni prikaz (State Economic Commission of the Independent State of Croatia from August 1941 to April 1945: Documents). Zagreb: Hrvatski institut za povijest; Hrvatski državni arhiv.

Jareb, Jere, and Mario Jareb. 2008. „Bibliografija knjiga i radova dr. Jere Jareba, 1952.-2005.“ (“Bibliography of dr Jere Jareb, 1952 – 2005“). Časopis za suvremenu povijest 40, no. 3: 729-734.

Jareb, Jere. 2005. „Prilog povijesti hrvatskog iseljeništva u Sjedinjenim Američkim Državama 1941.-1947.“ (“Contribution for the History of Croatian Immigrants in the U.S.A., 1941-1947.“). Časopis za suvremenu povijest 37, no. 1: 37-70.

Jareb, Mario. 1997. „Dr. Jere Jareb, Zlato i novac NDH izneseni u inozemstvo 1944. i 1945.“ (“Dr. Jere Jareb, Gold and money of the Independent State of Croatia taken abroad in 1944 and 1945“). Fontes: izvori za hrvatsku povijest 3: 347-350.

Kolar Dimitrijević, Mira. 2011. „Franjo Tuđman i organizacija rada u Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske od 1961. do 1967.“ („Franjo Tuđman and the organisation of work at the Institute for History of the Workers Movement of Croatia, 1961-1967“). In Vijoleta Herman Kaurić (ed.), Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije (Dr Franjo Tuđman in Croatian historiography), pp. 9-40. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.

Matković, Hrvoje. 2008. „Razgovor s dr. Jerom Jarebom u povodu 80. godišnjice njegova života“ (“Interview with dr Jere Jareb on the occasion of his 80th birthday“). Časopis za suvremenu povijest 40, no. 3: 709-728.

Pintar, John I. 1954. Four years in Tito’s hell. Buenos Aires: H.P.K.

Pintar, John I. 1995. Četiri godine u Titovu paklu (Four years in Tito’s hell). Zagreb: Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda.

Radelić, Zdenko. 2011. „Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske 1961.–1990.“ („Institute of History of the Labor Movement of Croatia 1961-1990“). In Zdenko Radelić, Jasna Turkalj (eds.), Pola stoljeća prošlosti - Hrvatski institut za povijest: (1961.-2011.) (Half a Century of the Past – The Croatian Institute of History 1961-2011), pp. 13-63. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.

Turkalj, Jasna. 2011. „Predgovor“ („Foreword“). In Zdenko Radelić, Jasna Turkalj (eds.), Pola stoljeća prošlosti - Hrvatski institut za povijest: (1961.-2011.) (Half a Century of the Past – The Croatian Institute of History 1961-2011), pp. 9-10. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.

Jareb, Mario, interview by Mihaljević, Josip, December 08, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Jurčić, Martina, interview by Mihaljević, Josip, December 08, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 20:14:09