Filtri ˆ

Ideološka komisija Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske (1956. - 1965.)

Kutije Ideološke komisije Saveza komunista Hrvatske (2. prosinca 2017.).

Lokacija

Jezici

 • hrvatski

Naziv zbirke 

 • Ideološka komisija Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske (1956. - 1965.)

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

 • siva literatura (uobičajena arhivska građa poput brošura, biltena, letaka, izvješća, obavještajnih dosjea, zapisa, radnih dokumenata, zapisnika sa sastanka): 1000-

Dionici u zbirci 

Zemljopisni  opseg zbirke

 • nacionalni

Datum osnivanja

 • 1956

Mjesto osnivanja

Stvaratelji sadržaja

Vrsta  pristupa

 • potpuno otvoren za javnost

Autor ove stranice

 • Šarić, Tatjana

Bibliografija

 1. Bonfiglioli, Chiara; Koroman, Boris ur. Socijalizam: izgradnja i razgradnja (Socijalizam na klupi 2015.) (Socialism: the construction and decommissioning (Socialism on the bench). Zagreb i Pula: Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017.
 2. Duda, Igor. ur. Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (Making of the Socialist Man. Croatian Society and the Ideology of Yugoslav Socialism). Zagreb & Pula: Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  2017.
 3. Goldstein, Ivo. Hrvatska povijest 1918. – 2008. (Croatian history 1918 – 2008). Zagreb: Europapress holding, Novi Liber, 2008. 
 4. Horvat, Branko. ABC jugoslavenskog socijalizma (ABC of Yugoslav Socialism). Zagreb: Globus, 1989.
 5. HR-HDA-1220.3.3.5. Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske (1941. – 1990.), Ideološka komisija CK SKH (Central Committee of the League of Communists of Croatia 1941 – 1990, Ideological Commission of the Central Committee of the League of Communists of Croatia
 6. Koren, Snježana. Politika povijesti u Jugoslaviji (1945. – 1960.): Komunistička partija Jugoslavije, nastava povijesti, historiografija (Politics of History in Yugoslavia (1945 - 1960): Communist Party of Yugoslavia, history teaching, historiography). Zagreb: Srednja Europa, 2012.
 7. Najbar-Agičić, Magdalena. Kultura, znanost, ideologija. Prilozi istraživanju politike komunističkih vlasti u Hrvatskoj od 1945. do 1960. na polju kulture i znanosti (Culture, science, ideology. Contributions to the Research of the Policy of the Communist Government in Croatia from 1945th to 1960th in the Field of Culture and Science). Zagreb: Matica hrvatska, 2013.
 8. Radelić, Zdenko. Hrvatska u Jugoslaviji 1945. – 1991.: od zajedništva do razlaza (Croatia in Yugoslavia 1945 - 1991: from community to dissolution). Zagreb: Hrvatski institut za povijest [etc.], 2006.
 9. Risch, William Jay. Youth and Rock in the Soviet Bloc: Youth Cultures, Music, and the State in Russia and Eastern Europe. Lanham: Lexington Books, 2014.
 10. Romijn, Peter; Scott-Smith, Giles; Segal, Joes. Divided Dreamworlds?: The Cultural Cold War in East and West. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012.

2020-01-07 17:33:39