Filtri ˆ
 tema
 vrsta  sadržaja
 država
 zemljopisni  opseg
 jezik
Sve A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
55 pronađene zbirke
Stavke  po stranici:       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10 11 sljedeća stranica   »»

Ostavština Aleksandra Stipčevića (1930.  ̶  2015.), pohranjena u Hrvatskom državnom arhivu, sadržava građu ekskluzivno povezanu s poviješću cenzure ne samo u socijalističkoj Jugoslaviji, već i na svjetskoj razini. Stipčević je koristio prikupljeni materijal za sadržaj nekoliko knjiga.