Filtri ˆ

68 000 dosjea Službe državne sigurnosti za Hrvatsku

Primjer izvornog omota dosjea praćene osobe. Na omotu dosjea u pravilu su napisani ime i prezime praćene osobe, godina rođenja i broj dosjea (2017-04-07). Primjer dosjea praćene osobe sačuvanog na mikrofišu (2017-11-28).

Lokacija

Jezici

  • engleski
  • hrvatski
  • njemački
  • slovenski
  • srpski

Naziv zbirke 

  • HR-HDA-1561. Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske. Dosjei građana.

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

  • siva literatura (uobičajena arhivska građa poput brošura, biltena, letaka, izvješća, obavještajnih dosjea, zapisa, radnih dokumenata, zapisnika sa sastanka): 1000-

Zemljopisni  opseg zbirke

  • međunarodni

Mjesto osnivanja

Vrsta  pristupa

  • potpuno otvoren za javnost

Autor ove stranice

Bibliografija

Angeleski, Z. 2015. „Svog sam oca doživljavala kao tatu, ali i kao heroja“. GlasIstre.hr, 8. prosinca. Pristup ostvaren 2. ožujka 2018.  

Direktno.hr. 11. prosinca 2015. „Banac: Preskaču se ključna pitanja o Gotovcu, posebno u vezi komunizma“. Pristup ostvaren 2. ožujka 2018.  

Habek, Miroslav Edvin. 2017. „Tajna državnog arhiva: Dostupno 60.000 dosjea Udbe – nedostaje popis suradnika“. Zagrebacki.hr, 11. lipnja. Pristup ostvaren 6. listopada 2017.

Heđbeli, Živana. 2011. Institucije državne uprave Republike Hrvatske od osamostaljenja do članstva u Europskoj uniji. I. dio 1990. – 2004. Zagreb: Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću. 

Hrvatska demokratska zajednica. 24. ožujka 2017. „Tražimo da se otvore komunistički arhivi, ali ćemo dotjerati Mostov zakon koji izjednačava žrtve i udbaše!“. Pristup ostvaren 6. listopada 2017.  

Hrvatski biografski leksikon online. „Gotovac, Vlado“. Pristup ostvaren 2. ožujka 2018.

Hr.wikipedia.org. „Vice Vukojević“. Pristup ostvaren 2. ožujka 2018.

Hudelist, Darko. 2015. „Vice Vukojević 'Liberali su nanijeli više štete novoj hrvatskoj državi nego komunisti'“. Jutarnji.hr/Globus, 3. lipnja. Pristup ostvaren 2. ožujka 2018.  

Hudelist, Darko. 2017. „Kako je politički očišćen državni arhiv. Hrvatski državni arhiv prepun je 'rupa' koje ni novi zakon ne može zakrpati“. Jutarnji.hr, 23. srpnja. Pristup ostvaren 28. veljače 2018.

Jurasić, Marinko. 2017. „'Tko manipulira arhivom Udbe? Pitajte one kadrove koji su upravljali bivšim, a prikrili se u ovom sustavu'”. Vecernji.hr, 23. ožujka. Pristup ostvaren 28. veljače 2018.   

Mikuličin, Ivana. 2017. „Rat oko dosjea 'Bez obzira na Mostov zakon o arhivima Udbe, u saborsku proceduru ide naš prijedlog zakona'“. Jutarnji.hr, 25. svibnja. Pristup ostvaren 6. listopada 2017.

Kovačević, Anto. 2012. Čovjek i njegova sjena. Zagreb: Kigen 

Marijačić, Ivica. 2015. „Vice Vukojević: Udba me je pratila 35 godina, 14 puta hapsila, robijao sam u 13 zatvora“. Maxportal.hr, 23. ožujka. Pristup ostvaren 2. ožujka 2018.  

Mikšić, Diana. 2015. „HR-HDA-1561 Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske“. U: Iseljeništvo. Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, str. 405-415.    

Mikšić, Diana. 2016. „HR-HDA-1561 Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske“. U: Prvi svjetski rat. Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, str. 175-179.    

Ministarstvo unutarnjih poslova RH. Lipanj 2016. „Godišnje izvješće o radu za 2015. godinu“. Pristup ostvaren 22. rujna 2017.

„Pravila Službe državne bezbednosti (SSUP, 1967. godine)”. U: Leljak, Roman. 2016. Predpisi o metodah in sredstvih dela Udbe in Kosa = Propisi o metodama i sredstvima rada Udbe i Kosa 1944. – 1990. Radenci: Društvo za raziskovanje zgodovine.

Proleksis enciklopedija online. „Gotovac, Vlado“. Pristup ostvaren 2. ožujka 2018.

Radelić, Zdenko. 2015. „KPJ i sigurnosno-obavještajni sustav u Hrvatskoj (1941.-1951.)“. Historijski zbornik (Zagreb), 68, br. 1, str. 73-105.

Sigurnosno-obavještajna agencija. „Služba za zaštitu ustavnog poretka“. Pristup ostvaren 24. travnja 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. „Protuobavještajna agencija“. Pristup ostvaren 22. rujna 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. „Sigurnosno-obavještajna agencija“. Pristup ostvaren 22. rujna 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. 2016. „Javno izvješće 2016“. Pristup ostvaren 27. travnja 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. 2017. „Javno izvješće 2017“. Pristup ostvaren 21. rujna 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. 25. rujna 2015. „SOA predala arhivsko gradivo bivše Službe državne sigurnosti Hrvatskom državnom arhivu“. Pristup ostvaren 27. travnja 2017.

Spehnjak, Katarina i Tihomir Cipek. 2007. „Disidenti, opozicija i otpor – Hrvatska i Jugoslavija 1945. – 1990.“. Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), 39, br. 2, str. 255-297.

Toma, Ivanka. 2017. „Slučaj Vladimira Šeksa: razgovarali smo s bivšim šefom službe nastale transformacijom UDBE“. Jutarnji.hr, 27. studenoga. Pristup ostvaren 28. veljače 2018.   

Vecernji.hr. 23. ožujka 2017. „'Tko manipulira arhivom Udbe? Pitajte one kadrove koji su upravljali bivšim, a prikrili se u ovom sustavu'“. Pristup ostvaren 6. listopada 2017.

Zagrebacki.hr. 11. lipnja 2017. „Tajne državnog arhiva: Dostupno 60.000 dosjea Udbe – nedostaje popis suradnika”. Pristup ostvaren 28. veljače 2018.   

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, Narodne novine RH, br. 79 i 105, 2006.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Narodne novine RH, br. 46, 2017.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima, Narodne novine RH, br. 19, 1991.

Zoričić, Filip. 2015. „Vlado Gotovac, rođen na današnji dan“. Regionalexpress.hr, 18. rujna. Pristup ostvaren 2. ožujka 2018.

2020-02-18 22:08:43