Filtri ˆ

Akcija Tuškanac u zbirci dokumenata Službe državne sigurnosti za Hrvatsku (1971.)

Rukom pisani letak s porukom „Sačuvajmo nadu“. Prema službenoj bilješci u dokumentaciji o Akciji „Tuškanac“, letci tog sadržaja dijeljeni su na glavnom zagrebačkom trgu 12. prosinca 1971. godine. Dijelili su ih studenti u znak podrške hrvatskom, reformistički i nacionalno orijentiranom političkom vodstvu koje je tog dana bilo formalno smijenjeno na sjednici Centralnoga komiteta Saveza komunista Hrvatske. (2018-05-29) Naslovna stranica plana operativnih mjera Službe državne sigurnosti za Hrvatsku nad studentima i profesorima Sveučilišta u Zagrebu tijekom 1971. godine. (2018-05-29)

Lokacija

Jezici

  • hrvatski

Naziv zbirke 

  • HR-HDA-1561. Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske. Unutarnja problematika. Akcija Tuškanac.

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

  • siva literatura (uobičajena arhivska građa poput brošura, biltena, letaka, izvješća, obavještajnih dosjea, zapisa, radnih dokumenata, zapisnika sa sastanka): 1000-

Dionici u zbirci 

Zemljopisni  opseg zbirke

  • nacionalni

Datum osnivanja

  • 1971

Mjesto osnivanja

Vrsta  pristupa

  • potpuno otvoren za javnost

Autor ove stranice

Bibliografija

Akmadža, Miroslav. 2012. „Katolička crkva i Hrvatsko proljećeˮ. Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), 44, br. 3: 603-630.

Goldstein, Ivo. 2008. Hrvatska povijest. Zagreb: Europapress holding.

Heđbeli, Živana. 2011. Institucije državne uprave Republike Hrvatske od osamostaljenja do članstva u Europskoj uniji. I. dio 1990. – 2004. Zagreb: Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću. 

HR-HDA-1561. Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova SRH. Unutarnja problematika. Akcija Tuškanac, šifra 016.1/4.

Hrvatska enciklopedija online. „Hrvatsko proljećeˮ. Pristup ostvaren 30. svibnja 2018.

Irvine, Jill. 2011. „Hrvatsko proljeće i raspad Jugoslavijeˮ. Političke analize (Zagreb), 2, br. 7: 28-37.

Jandrić, Berislav. 2002. „Prilog proučavanju studentskih demonstracija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1968.ˮ. Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), 34, br. 1: 7-40.

Kursar, Tonči. 2006. „Prijeporni pluralizam 1971.ˮ. Politička misao: časopis za politologiju (Zagreb), 43, br. 4: 143-155.

Mikšić, Diana. 2015. „HR-HDA-1561 Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske”. U: Iseljeništvo. Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, str. 405-415.    

Mikšić, Diana. 2016. „HR-HDA-1561 Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske”. U: Prvi svjetski rat. Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, str. 175-179.    

Ministarstvo unutarnjih poslova RH. Lipanj 2016. „Godišnje izvješće o radu za 2015. godinu”. Pristup ostvaren 22. rujna 2017.

Radelić, Zdenko. 2015. „KPJ i sigurnosno-obavještajni sustav u Hrvatskoj (1941.-1951.)”. Historijski zbornik (Zagreb), 68, br. 1: 73-105.

Sigurnosno-obavještajna agencija. „Služba za zaštitu ustavnog poretka”. Pristup ostvaren 24. travnja 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. „Protuobavještajna agencija”. Pristup ostvaren 22. rujna 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. „Sigurnosno-obavještajna agencija”. Pristup ostvaren 22. rujna 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. 2016. „Javno izvješće 2016”. Pristup ostvaren 27. travnja 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. 2017. „Javno izvješće 2017”. Pristup ostvaren 21. rujna 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. 25. rujna 2015. „SOA predala arhivsko gradivo bivše Službe državne sigurnosti Hrvatskom državnom arhivu”. Pristup ostvaren 27. travnja 2017.

Šušak, Ivica. 2008. „Hrvatsko proljeće – počeci političkog interesnog pluralizmaˮ. Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave (Zagreb), 8, br. 3: 767-783.

Veselinović, Velimir. 2016. „Politička djelatnost Ante Paradžikaˮ. Anali Hrvatskog politološkog društva: časopis za politologiju (Zagreb), 12, br. 1: 133-155.

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, Narodne novine RH, br. 79 i 105, 2006.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Narodne novine RH, br. 46, 2017.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima, Narodne novine RH, br. 19, 1991.

Zubak, Marko. 2014. „Omladinski tisak i kulturna strana studentskoga pokreta u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (1968. – 1972.)ˮ. Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), 46, br. 1: 37-53.

2020-03-02 11:34:39